Нормативно-правова база

Конституція України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Закон України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2558-14.

Закон України  “Про запобігання та протидію домашньому насильству”   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19.

Закон України “Про протидію торгівлі людьми” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3739-17.

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2811-12.

Закон України “Про соціальні послуги” (новий) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19

Закон України “Про соціальні послуги” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/966-15.

Закон України “Про охорону дитинства” http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.

Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2342-15.

Закон України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі чи позбавлення волі на певний строк” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3160-17

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 479 “Деякі питання діяльності центрів соціальних служб” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479-2020-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 458 “Про затвердження Положення про Державну соціальну службу України” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/458-2019-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 552 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги  на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2019-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 783 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/783-2012-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 895 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах” http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/895-2013-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 896 “Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-2013-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148 “Деякі питання здійснення патронату над дитиною”

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2017-%D0%BF

Наказ Мінсоцполітики України від 22.09.2020 № 644 “Про затвердження Примірної структури та штатного нормативу чисельності працівників республіканського Автономної Республіки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб” https://www.msp.gov.ua/documents/5819.html

Наказ Мінсоцполітики України від 09.07.2014 № 450 “Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1076-14.

Наказ Мінсоцполітики України від 13.07.2018 № 1005 “Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах”. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0943-18

Наказ Мінсоцполітики України від 18.07.2018 № 1029 А “Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 14.06.2018 № 890 https://www.msp.gov.ua/timeline/Decentralizaciya-vladi-.html.

 

Державні стандарти надання соціальних послуг:

 1. Наказ Міністерства  соціальної політики України від 31.03.2016 № 318 “Про затвердження Державного стандарту  соціального супроводу сімей (осіб),  які перебувають у складних життєвих обставинах” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0621-16.
 2. Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514 “Про затвердження Державного стандарту  соціальної адаптації” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0665-15, наказ Міністерства соціальної політики України від 07.08.2017 № 1267 “Про затвердження змін до Державного стандарту соціальної адаптації” http://xn--80aagahqwyibe8an.com/minsotspolitiki-ukrajin/nakaz-vid-07082017-1267-pro-zatverdjennya-zmin322839.html.
 3. Наказ Міністерства соціальної політики  України від 01.07. 2016 № 716 ” Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстренного втручання” vocsssdm.co.ua/…s/2017/03/St_kriz-vtr.doc.
 4. Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 № 1261 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги  представництва інтересів” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16.
 5. Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 № 892 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги  представництва (медіації)” vocsssdm.co.ua/…/St_soc-posl-poser_2017new.doc, наказ Міністерства соціальної політики України від 07.08.2017 № 1266 “Про затвердження змін до Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)” http://xn--80aagahqwyibe8an.com/minsotspolitiki-ukrajin/nakaz-vid-07082017-1266-pro-zatverdjennya-zmin322841.html.
 6. Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.09.2016 № 1067 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги  інтеграції  випускників інтернатних закладів (Установ)” vocsssdm.co.ua/…/St_SP-SIntegrVipusnikivIntern-1.doc.
 7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 № 1307 “Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1089-17.
 8. Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912″Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики” http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1155-15
 9. Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 458″Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали  від торгівлі людьми” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1327-13.
 10. Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0866-15.
 11. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.09.2017 № 1485 “Про затвердження Порядку взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1250-17.