Нормативно-правова база

Конституція України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Конвенція ООН про права дитини

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Кодекс України про адміністративні правопорушення

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Кримінальний кодекс України

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Сімейний кодекс України

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Кримінально-виконавчий кодекс України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text

Бюджетний кодекс України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Закон України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2558-14.

Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2623-15

Закон України  “Про запобігання та протидію домашньому насильству”   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19.

Закон України “Про протидію торгівлі людьми” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3739-17.

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2811-12.

Закон України “Про соціальні послуги” (новий) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19

Закон України “Про соціальні послуги” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/966-15.

Закон України “Про внесення змін до деяких Законів України щодо надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2193-20#Text

Закон України “Про охорону дитинства” http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.

Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14

Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2342-15.

Закон України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі чи позбавлення волі на певний строк” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3160-17

Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/936-19#Text

Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15

Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text

Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15#Text

Закон України „Про соціальний діалог в Україні”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text

Закон України „Про протидію захворюванню на туберкульоз”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2586-14#Text

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040 “Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі” https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-priznachennya-i-viplat-a1040

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 430 “Про затвердження Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2020-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 „Про затвердження Положення про прийомну сім’юˮ (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 „Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типуˮ (зі змінами)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/564-2002-%D0%BF;

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 479 “Деякі питання діяльності центрів соціальних служб” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479-2020-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 458 “Про затвердження Положення про Державну соціальну службу України” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/458-2019-%D0%BF

Постанова   Кабінету  Міністрів  України  від  14.12.2016 № 978 „Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністюˮ (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-2016-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 741 „Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молодіˮ (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/741-2017-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 576 „Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розладиˮ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2019-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 „Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послугˮ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/177-2020-п#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 „Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послугˮ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2020-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 552 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги  на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2019-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 „Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітейˮ (зі змінами)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 783 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/783-2012-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 895 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах” http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/895-2013-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 896 “Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-2013-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148 “Деякі питання здійснення патронату над дитиною”

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2017-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 „Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинахˮ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 586 „Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2ˮ (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-2020-%D0%BF#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.03.2021 № 131 “Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0550-21#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.07.2018 № 1025 „Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюкаˮ при народженні дитиниˮ, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.07.2018 за № 845/32297 (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0845-18#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 427 „Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України „Про соціальні послуги”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2020-%D0%BF#n10

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 „Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послугˮ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2020-%D0%BF#n8

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 „Про організацію надання соціальних послугˮ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 №817 “Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/817-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України  від 07.05.2022 № 560 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2022-%D0%BF#Text

Наказ Мінсоцполітики України від 22.09.2020 № 644 “Про затвердження Примірної структури та штатного нормативу чисельності працівників республіканського Автономної Республіки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб” https://www.msp.gov.ua/documents/5819.html

Наказ Мінсоцполітики України від 09.07.2014 № 450 “Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1076-14.

Наказ Мінсоцполітики України від 13.07.2018 № 1005 “Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах”. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0943-18

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26.07.2010 № 205 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення вуличної соціальної роботи з бездомними особамиˮ

https://ips.ligazakon.net/document/view/FIN57463

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.01.2011 № 6 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запровадження соціального супроводження самостійного проживання бездомних осібˮ

https://ips.ligazakon.net/document/FIN61570

Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства юстиції України
від 07.11.2011 № 429/831/769/3279/5 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального патронажу звільнених осібˮ, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.12.2011 за № 1441/20179 (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1441-11#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.05.2012 № 282 „Про затвердження Порядку розроблення державного стандарту соціальної послугиˮ, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.06.2012 за № 876/21188 (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0876-12

Наказ Мінсоцполітики України від 18.07.2018 № 1029 А “Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 14.06.2018 № 890 https://www.msp.gov.ua/timeline/Decentralizaciya-vladi-.html.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 № 518 „Про затвердження Випуску 80 „Соціальні послугиˮ Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівниківˮ

https://ips.ligazakon.net/document/FN034167

Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2018 № 974/5/467/609/280 „Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строкˮ, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.04.2018 за № 408/31860

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-18#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.06.2018 № 890 „Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної підтримки та захисту прав дітейˮ (зі змінами)

https://ips.ligazakon.net/document/FN044461

Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.06.2020 № 414 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо супервізії працівників, які надають соціальні послугиˮ

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0414739-20#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 23.06.2020 № 429 „Про затвердження Класифікатора соціальних послугˮ, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.07.2020 за № 643/34926

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-20#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2020 № 868 “Деякі питання адміністрування надання місцевими державними адміністраціями і територіальними громадами соціальної підтримки у сферах соціального захисту населення та захисту прав дітей”

https://www.msp.gov.ua/documents/5908.html

Наказ Міністерства соціальної політики України від 26.01.2021 № 29 “Про затвердження Примірного штатного нормативу чисельності працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського центру соціальних служб”

https://www.msp.gov.ua/documents/5916.html

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.07.2013 № 432 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьмиˮ

https://www.msp.gov.ua/documents/539.html?PrintVersion

Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.09.2020 № 597 “Про затвердження Переліку посад працівників надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома)”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0897-20#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.11.2020 № 769 “Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-21#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.11.2020 № 787 “Про затвердження Методики визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0036-21#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.12.2020 № 847 “Про затвердження Типового договору про надання соціальних послуг”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0214-21

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29 січня 2021 року № 37 “Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”

https://www.msp.gov.ua/documents/5950.html

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.02.2021 № 92 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження практики надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя”

https://www.msp.gov.ua/documents/5948.html?PrintVersion

Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.03.2021 № 146 “Про затвердження примірної форми договору про надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг”

https://www.msp.gov.ua/documents/5975.html

Наказ Міністерства соціальної політики України від 26.03.2021 № 151 “Про затвердження форм документів, необхідних для захисту прав дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, дитини, яка залишилась без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0669-21#Text

Державні стандарти надання соціальних послуг:

 1. Наказ Міністерства  соціальної політики України від 31.03.2016 № 318 “Про затвердження Державного стандарту  соціального супроводу сімей (осіб),  які перебувають у складних життєвих обставинах” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0621-16.
 2. Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514 “Про затвердження Державного стандарту  соціальної адаптації” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0665-15, наказ Міністерства соціальної політики України від 07.08.2017 № 1267 “Про затвердження змін до Державного стандарту соціальної адаптації” http://xn--80aagahqwyibe8an.com/minsotspolitiki-ukrajin/nakaz-vid-07082017-1267-pro-zatverdjennya-zmin322839.html.
 3. Наказ Міністерства соціальної політики  України від 01.07. 2016 № 716 ” Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстренного втручання” vocsssdm.co.ua/…s/2017/03/St_kriz-vtr.doc.
 4. Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 № 1261 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги  представництва інтересів” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16.
 5. Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 № 892 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги  представництва (медіації)” vocsssdm.co.ua/…/St_soc-posl-poser_2017new.doc, наказ Міністерства соціальної політики України від 07.08.2017 № 1266 “Про затвердження змін до Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)” http://xn--80aagahqwyibe8an.com/minsotspolitiki-ukrajin/nakaz-vid-07082017-1266-pro-zatverdjennya-zmin322841.html.
 6. Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.09.2016 № 1067 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги  інтеграції  випускників інтернатних закладів (Установ)” vocsssdm.co.ua/…/St_SP-SIntegrVipusnikivIntern-1.doc.
 7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 № 1307 “Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1089-17.
 8. Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912″Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики” http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1155-15
 9. Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 458″Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали  від торгівлі людьми” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1327-13.
 10. Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0866-15.
 11. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.09.2017 № 1485 “Про затвердження Порядку взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1250-17.
 12. Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.08.2013 № 495 „Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особамˮ, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.08.2013 за № 1447/23979https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1447-13#Text

There are affordable-papers.net dozens and dozens of reasons why somebody would want to write their own essay.